top of page
learn_tc_header_1x.png

Terms & Conditions

পরিষেবার নিয়ম এবং শর্তাবলী

এই পরিষেবার শর্তাবলী (অতঃ পর ইহাতে “শর্তাবলীসমূহ” অথবা “টিওএস” হিসেবে উল্লেখিত) আপনার, ব্যবহারকারী (অতঃপর ইহাতে “ব্যবাহকারী” অথবা “আপনি” হিসেবে উল্লেখিত এবং “আপনার” মতো সর্বনামও থাকবে) এবং ব্যালেন্স হিরো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর (অতঃ পর “ব্যালেন্সহিরো” অথবা “কোম্পানি” অথবা “আমরা” হিসেবে উল্লেখিত) মধ্যে আইনত মান্য চুক্তি.

ব্যালেন্সহিরো কোম্পানির অ্যাক্ট, 2013-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং এর রেজিস্টার অফিস তৃতীয় তল, প্লট নং. 121, সেক্টর 44, গুড়গাওঁ, হরিয়াণা, ভারত, 122002-তে অবস্থিত. এই নথিপত্রটি তথ্য-প্রযুক্তি অধিনিয়ম, 2000-এর অনুযায়ী একটি ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং কমপিউটার সিস্টেম দ্বারা তৈরি করা হয় এবং কোনও প্রকৃত অথবা ডিজিটাল স্বাক্ষের প্রয়োজন নেই. এই নথিপত্রটি তথ্য প্রযুক্তি (ইন্টারমিডিয়ারি নির্দেশাবলীঃ নিয়ম) 2011-এর নিয়ম 3-এর প্রবিধান অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়েছে, যা ওয়েবসাইট-এর পক্ষ থেকে যথাযথভাবে করা উচিত.

এই শর্তসমূহ হার্ডওয়্যার এবং অথবা সফ্টওয়্যার সম্পন্ন (অতঃ পর ইহাতে “ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন” অথবা “টিবি অ্যাপ” হিসেবে উল্লেখিত) মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন সহ যে কোনও ডিভাইসের মাধ্যমে কোম্পানির প্রযুক্তির অথবা গ্লোবাল ফোন এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্ট (পিইএম) সার্ভিসেস (এখানেও সম্মিলিতভাবে “পরিষেবা” হিসেবে উল্লেখিত) সহ ব্যালেন্সহিরো অথবা এর তৃতয়ী পক্ষ পার্টনার দ্বারা প্রস্তাবিত অন্যান্য পরিষেবার (সম্মিলিতভাবে “পরিষেবা” হিসেবে উল্লেখিত), বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে, www.truebalance.io -এ লিক করা সমস্ত সংযুক্ত সাইট সহ www.truebalance.io , গুগল প্লে স্টোর-এ অবস্থিত, তাদের রিলিজের ভার্সানের নির্বিশেষে, আপনার দ্বারা ব্যবহার এবং প্রবেশকে পরিচালনা করে.

ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন-এ অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে আপনি সম্পূর্ণ ভাবে টিবি অ্যাপে (সম্মিলিতভাবে”টিবি শর্তাবলী” হিসেবে উল্লেখিত) প্রকাশিত অন্য যে কোনও নিয়ম এবং শর্তাবলীর সাথে একমত হিসেবে বিবেচনা করা হবে. যদি কোনও সময় আপনি টিবির শর্তাবলীর স্বীকার না করেন অথবা একমত না হন অথবা এরকম টিবি শর্তাবলী মানতে ইচ্ছুক না হন তাহলে আপনার এই পরিষেবায় প্রবেশ, ব্রাউজ অথবা ব্যবহার করা উচিত নয় এবং তৎক্ষণাৎ পরিষেবার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত. আপনি একমত এবং স্বীকৃতি প্রদান করছেন যে পরবর্তী সময়ে টিবি শর্তাবলীর কোনও রকম পরিবর্তন সহ, কোন সংশোধন ছাড়াই, শর্তহীন স্বীকৃতির ভিত্তিতেই কোম্পনি দ্বারা আপনাকে পরিষেবাগুলি প্রদান করা হচ্ছে. পুনশ্চঃ আপনি একমত এবং স্বীকার করছেন যে পরিষেবাটি ব্যবহার করার জন্য টিবি অ্যাপের মধ্যে কেবল একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যই আপনার অধিকার থাকবে. উপরোক্তের লঙ্ঘন করে আপনার দ্বারা তৈরি করা যে কোনও অতিরিক্ত টিবি অ্যাকাউন্ট কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হবে. এই শর্তাবলীর পরিধির লঙ্ঘনে তৈরি এরকম যে কোনো অতিরিক্ত অ্যাকাউন্টে উপস্থিত যে কোনও অর্থ, পুরস্কার, ফ্রি পয়েন্ট ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার কোম্পানির কাছে সুরক্ষিত রয়েছে.

পরিষেবার যে কোনও নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে যদি এই শর্তাবলী এবং এবং টিবি অ্যাপের মধ্যে প্রকাশিত যে কোনও শর্তাবলীর মধ্যে কোনও বিবাদ দেখা যায় তাহলে নির্দিষ্ট পরিষেবার সেই অংশের আপনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যাপের শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে.

যদি আপনি এই শর্তাবলী অথবা অন্য কোনও টিবি শর্তাবলীর যে কোনো প্রবিধান লঙ্ঘন করেন, আমরা সতর্কতা জারি করতে পারি অথবা কোম্পানির বিবেক অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ এই পরিষেবা ব্যবহার করার আপনার ক্ষমতা সমাপ্ত করতে পারি. আপনি একমত এবং বুঝেছেন যে আমাদের অংশে কোনও দায়তিত্বের নির্বিশিষে কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত, কোনও কারণ সহ অথবা ছাড়া এই পরিষেবা ব্যবহার করারার আপনার ক্ষমতা সমাপ্ত করার অধিকার কোম্পানির কাছে সুরক্ষিত রয়েছে. এই শর্তাবলী অথবা আপনার প্রবেশাধিকার অথবা ব্যবহারের সমাপ্তি আইন অথবা সমতা অনুযায়ী ব্যালেন্সহিরোর অন্য কোনও অধিকারকে মুক্ত অথবা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করবে না, যেটির জন্য সে অধিকারী হতে পারে.

আপনি একমত এবং স্বীকার করছেন যে ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনের একজন রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী হয়ে, ন্যাশনাল ডু নট কল রেজিস্ট্রির অধীনে আপনার দ্বারা নির্বাচিত বিকল্পের নির্বিশিষেষে আপনি সমস্ত যোগযোগ মাধ্যমে যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় এসএমএস, এমএমএমএস, অন্য কোনও টেলিফোনিক কল দ্বারা কোম্পনি বা কোম্পানির যে কোনও অংশীদার অথবা সহযোগীর দ্বারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সম্মতি জানাচ্ছেন.

1. যোগ্যতা

এই পরিষেবাটি 18 বছরের কম বয়সী অথবা অতীতে এই পরিষেবায় প্রবেশ অথবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সহিরো দ্বারা নিলমম্বিত অথবা অপসারিত কারোর জন্য উপলব্ধ নয়. এই শর্তাবলীর প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে অথবা পরিষেবাটি ব্যবহার করে আপনি ইঙ্গিত করছেন যে আপনি অন্তত 18 বছর বয়সী এবং ব্যালেন্সহিরো দ্বারা অতীতে আপনাকে নিলম্বিত অথবা অপসরারিত অথবা এই পরিষেবা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে কোনও কারণের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি. আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং উল্লেখ করছেন যে আপনার কাছে এই চুক্তি করার এবং এই চুক্তির সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলী মেনে চলার অধিকার এবং ক্ষমতা রয়েছে. আপনার অন্য কোনও ব্যক্তি অথবা সংস্থার পরিচয় নেওয়া উচিত নয় অথবা পরিচয়, বয়স অথবা কোনও ব্যক্তিগত অথবা সংস্থার সাথে সম্পর্কের ভুল তথ্য দেওয়া উচিত নয়.

 

2. রেজিস্ট্রেশন

এই পরিষেবা এবং ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার শর্তাবলী হিসেবে আপনার কাছে (i) অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে প্রিপেইড অথবা পোস্টপেইড মোবাইল কানেকশন থাকতে হবে (ii) অ্যাকাউন্ট (“অ্যাকাউন্ট”) তৈরি করে রেজিস্টার করা থাকতে হবে (iii) আপনি সঠিক এবং সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন তথ্য (এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় ইউজার নেম (“ইউজার নেম”), মোবাইল নম্বর এবং একটি পাসওয়ার্ড যা আপনি পরিষেবায় প্রবেশ করার জন্য ব্যবহার করবেন) প্রদান করতে হবে এবং ইমেল অ্যাড্রেসেরও অনুরোধ করা যেতে পারে (iv) নিজের রেজিস্ট্রেশন তথ্য সঠিক এবং আপ-টু-টেড রাখবেন. এরকম করতে ব্যর্থ হলে শর্তাবলীর লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা কার হবে এবং তৎক্ষণাৎ আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে.

এই শর্তাবলীর উদ্দেশ্যে অ্যাকাউন্টের অর্থ হলো অ্যান্ড্রয়েড অথবা অন্য যে কোনও মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমের ওপর পরিচালিত মোবাইল কানেকশন ব্যবহার করে ব্যবহারকারী দ্বারা সফলভাবে তৈরি করা অ্যাকাউন্ট. এর মধ্যে যে তথ্য দেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় নাম, যোগাযোগ বিবরণ, ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড যা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সময় সম্পূর্ণ করতে হয় এবং সময়ে সময়ে তথ্যে অন্যান্য পরিবর্তন এবং সংযোজনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য আবশ্যক. ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন কেবল অ্যান্ড্রয়েড অথবা কোম্পানি দ্বারা প্রস্তাবিত এরকম অন্য মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত মোবাইল কানেকশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে

আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং বলছেন যে আপনি

 • নিজের জন্য একির চেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন না

 • অন্য কোনও ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ছাড়া নিজের বাদে তার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলবেন না;

 • এমন ইউজার নেম ব্যবহার করবেন যা অন্য কোনও ব্যক্তি অথবা সংস্থার এবং সেই ব্যক্তির অথবা সংস্থার পরিচয় নেওয়ার ইচ্ছায় ব্যবহার করা হচ্ছে;

 • নিজের বাদে উপযুক্ত লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির অধিকার সাপেক্ষ একটি ইউজার নেম অথবা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন না; অথবা

 • এমন ইউজার নেম ব্যবহার করবেন যা অন্যথা অপরাধমূলক, অশ্লীল অথবা অন্যথা বেআইনি.

ব্যালেন্সহিরোর কাছে নিজের বিবেক অনুযায়ী যে কোনও ইউজার নেমের রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখান করার অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে. আপনার অ্যাকাউন্টে ঘটিত সমস্ত কাজের জন্য আপনিই একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং দায়বদ্ধ এবং ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য আপনিই দায়বদ্ধ থাকবেন. কোনও পরিস্থিতিতেই, আপনার ডিফল্টের কারণএ কোনও তৃতীয় পক্ষ আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারলে ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ থাকবে না. আপনার কখনওই অন্য ব্যবহারকাররী অনুমতি ছাড়া অন্য ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়. আপনি অবগত এরকম আপনার অ্যাকাউন্টের অঅনুমোদিত ব্যবহার অথবা অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত সুরক্ষা লঙঘনের ব্যাপারে আপনি লিখিতভাবে আমাদেরকে তৎক্ষণাৎ জানাবেন. আমাদের বিশেষ অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী দ্বারা এমন কোনও কাজ যা শর্তাবলীকে লঙ্ঘন করে অথবা যা অন্য ব্যবহারকারীকে পরিষেবা ব্যবহার করার থেকে নিষিদ্ধ অথবা অবরুদ্ধ করে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ.

3. গোপনীয়

আপনার দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ব্যক্তিগত এবং যোগযোগ তথ্য গোপন রাখা হবে, যার মধ্যে রয়েছে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় এবং পরবর্তী পরিচালনাগত কাজের সময় দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্য এবং টিবি অ্যাপে প্রকাশিত ব্যালেন্সহিরো ব্যক্তিগত তথ্য নীতি (“গোপনীয়তা নীতি”) সাপেক্ষ, যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে কোন ব্যক্তিগত তথ্য ব্যালেন্সহিরো এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দেওয়া হবে এবং কিভাবে ব্যালেন্সহিরো এরকম তথ্য ব্যবহার করতে পারে এবং কাউকে জানাতে পারে.

অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন যে আপনার দ্বারা প্রদত্ত কিছু নির্দিষ্ট তথ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া যেতে পারে, যেমন পরিষেবার প্রবিধান অথবা অন্য কোনও সংযুক্ত পরিষেবার জন্য প্রয়োজন হবে, গোপনীয়তা নীতি সাপেক্ষ.

 

4. ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার ব্যবহার

ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি সম্মতি এবং সুনিশ্চিতি প্রদান করছেন যে

 • আপনি ফোন ব্যালেন্স এবং ব্যয় এবং অন্য তথ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার জন্য ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবেন যেমন আপার প্রোফাইল তথ্য, আপনার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অনুযায়ী আপনার দ্বারা প্রদত্ত, যা মিথ্য অথবা ক্ষতিগ্রস্ত নয় অথবা পরিষেবাকে বাধিত করবে না এবং আপনার কাছে যেটি ব্যালেন্সহিরো এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীকে জানানোর অধিকার আছে.

 • আপনি কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিষেবাটি ব্যবহার করবেন না.

 • আপনার এই শর্তাবলীর অধীনে ব্যালেন্সহিরোর অধিকারের কোনও ক্ষতি করা উচিত নয়.

 • আপনি এই শর্তাবলী অনুযায়ী পরিষেবাটি ব্যবহার করবেন এবং আপনার ভাল আচরণ লঙ্ঘন করে আপনার অধিকারের অপ্যবহার করবেন না.

 • ব্যালেন্সহিরো দ্বারা প্রদত্ত ইন্টারফেস এবং নির্দেশাবলী বাদে অন্য কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি এই পরিষেবা ব্যবহার করার প্রয়াস করবেন না.

 • আপনার এই পরিষেবা অথবা এর বিষয় (নিচে উল্লেখতি রয়েছে) বেআইনিভাবে, হানিকারকভাবে অথবা ব্যালেন্সি হিরো, অন্যান্য ব্যবহারকারী অথবা তৃতীয় পক্ষের প্রতি অতৃপ্তিকরভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়.

 • আপনার অঅনুমোদিতভাবে এই পরিষেবাগুলির অপব্যবহার করা উচিত নয়, এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় অনধিকার প্রবেশ অথবা নেটওয়ার্কের ক্ষমতার ওপর চাপ দেওয়া, সফট্ওয়্যার ভাইরাস দেওয়া, ট্রজান হর্স অথবা অন্য কোনও কমপিউটার কোড, ফাইল অথবা প্রোগ্রাম যা যে কোনও কমপিউটার সফট্ওয়্যাটর অথবা হার্ডওয়্যার অথবা ব্যালেন্সহিরোর টেলিকমিউনিকেশন সরঞ্জামকে বাধিত, ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা কার্যকারিতা সীমিত করার জন্য তৈরি.

 • আপনার এমন কোনও তথ্য হোস্ট, ডিসপ্লে, আপলোড, সংশোধন, প্রকাশ, প্রেষণ, আপডেট অথবা শেয়ার করার উচিত নয় যা

 • ব্যালেন্সহিরো দ্বারা উল্লেখ না করা হলে, আপনার অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাপারে “সংবেদনশীল” ব্যক্তিগত সনাক্তকরণযোগ্য তথ্য(যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় স্বাস্থ্য অথবা চিকিৎসাগত অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-যেমন শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থা, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, বায়োমেট্রিক তথ্য, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, অন্য পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টস, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অন্যান্য আর্থিক তথ্য, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যতা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য, যৌনগত জীবন, যৌনগত অভিমুখ, রাজনৈতিক মতামত, ফৌজদারি চার্জ এবং দোষী সাব্যস্তকরণ, ধার্মিক বিশ্বাস, জাতিগত অথবা জাতীয়তা, অথবা অন্যান্য সংবেদনশীল বিষয়) অন্য কোনও ব্যক্তির, যার প্রতি আপনার কোনও অধিকার নেই;

 • অন্যান্যের গোপনীয়তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকারক, হয়রানিপূর্ণ, অপমানজনক, অশ্লীল, পর্নোগ্রাফিক,, পেডোফিলিক, লিবেলাস, ঘৃণাত্মক, জাতিগত, জাতিগত ভাবে আপত্তিজনক, অর্থ পাচার অথবা জুয়া সম্পর্কিত অথবা উৎসাহজনক, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা সেটিকে সহযোগিতা করে অথবা অন্য যে কোনও ভাবে বেআইনি;

 • যে কোও ভাবে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষতি করে;

 • ব্যবহারকারীর বিষয়বস্তু যে কোনও পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড সিক্রেট, কোপিরাইট অথবা যে কোনও পক্ষের অন্যান্য বৌদ্ধিক অধিকার অথবা সত্বার লঙ্ঘন করে. যে কোনও ইউজার বিষয়বস্তু পোস্ট করার মাধ্যে আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং উল্লেখ করছেন যে আপনার কাছে এরকম ব্যবহারকারীর বিষয়বস্তু বিতরণ এবং উৎপাদন করার আইনি অধিকার আছে;

 • বর্তমান বলবৎত থাকা কোনও আইন লঙ্ঘন করে;

 • এরকম বার্তার মূল স্থানের ব্যাপারে প্রাপক ব্যবহারকরীকে বিভ্রান্ত করে অথবা এমন কোনও বার্তা জানায় যা খুবই আপত্তিজনক অথবা বিশৃঙ্খলামূলক;

 • অন্য ব্যক্তির পরিচয় ধারণা করে;

 • কোনও সফট্ওয়্যার ভাইরাস অথবা অন্য কোনও কমপিউটার কোড, ফাইল অথবা প্রোগ্রাম আছে যা একটি কমপিউটার সম্পদের কার্যখারিতা অবরুদ্ধ, ক্ষতি অথবা সীমিত করার জন্য তৈরি;

 • ভারতের ঐক্য, ইন্টিগ্রিটি, প্রতিরক্ষা এবং সার্বভৌমিকতার প্রতি, বিদেশের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক অথবা আইন ব্যবস্থার প্রতি হুমকিজনক অথবা কোনও অপরাধ আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে অথবা কোনও অপরাধের তদন্তকে বাধিত করে অথবা অন্য কোনও দেশকে অপমান করে;

 • মিত্যা, বেঠিক অথবা বিভ্রান্তিকর হওয়া উচিত নয়;

 • আমাদের জন্য যে কোনও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি না করে অথবা আমাদের আইএসপি অথবা অন্য কারণে আমরা যেন কোনও সরবরাহকারীর পরিষেবা না হারাই (সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে); এবং

 • যে কোনও সন্দেহ এড়ানোর জন্য “বৌদ্ধিক সম্পত্তিগত অধিকার” মানে হলো সমস্ত ট্রেড সিক্রেট, পেটেন্টস এবং পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ট্রেড মার্ক (রেজিস্টার্ড হোক অথবা আনরেজিস্টার্ড হোক এবং এরকম ট্রেড মার্কের কারণে প্রাপ্ত কোনও ভাল গুণ), সার্ভিস মার্ক, ট্রেডের নাম, ব্যবসার নাম, ইন্টারনেট ডোমেনের নাম, ইমেল অ্যাট্রেডেসের নাম, কপিরাইট (কমপিউটার সফটওয়্যারে অধিকার সহ), নীতিগত অধিকার, ডেটাবেস অধিকার, ডিজাইনের অধিকার, কিছু জানার অধিকার, গোপনীয় তথ্যের অধিকার, হস্তক্ষেপের অধিকার (পেটেন্টেবেল কি নয়) এবং অন্যান্য সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং মালিকানার অধিকার (রেজিস্টার্ড হোক অথবা আনরেজিস্টার্ড হোক অথবা পরবর্তীকালের অ্যাপ্লিকেশন), এবং অন্যান্য সমস্ত সমমান অথবা একই ধরনের অধিকার যা বিশ্বের মধ্যে কোথাও থাকতে পারে.

 • আপনি স্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং একমত যে এরকম অপব্যবহার অথবা আপনার দ্বারা কোনও ভুল কাজের পরিণামের জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ থাকবে না.

5. ডিজিটাল পরিষেবা

ট্রুব্যালেন্স, ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট বিলের পেমেন্ট করার সুবিধা প্রাদন করে, ট্রুব্যালেন্স ব্যবসায়িক পার্টনার দ্বারা প্রস্তাবিত কিছু নির্দিষ্ট পরিষেবার ক্ষেত্রে, যারা ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের বিল পরিশোধের সুবিধা দেওয়ার জন্য ট্রুব্যালেন্সের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছেন. অনুগ্রহ করে ট্রুব্যালেন্স বিল পেমেন্ট পরিষেবার ব্যাপারে আরও তথ্যের জন্য ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রাসঙ্গিক লিংক দেখুন. পুনশ্চঃ, ট্রুব্যালেন্স কিছু নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্রোডাক্টও প্রদান করে যা মোবাইল ডিটিএইচ-এর জন্য প্রিপেইড রিচার্জ এবং বিল পেমেন্টের সুবিধা প্রদান করে. বিল পেমেন্ট এবং ডিজিটাল প্রোডাকট সম্পর্কে নিয়ম এবং শর্তাবলীগুলি নিচে দেওয়া হয়েছে. নিচে উল্লেখিত বিল পেমেন্ট এবং ডিজিটাল প্রোডাক্ট সম্পর্কিত নিয়ম এবং শর্তাবলীগুলি আপনার ক্ষেত্রে আপনার দ্বারা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত এসএসওআইডি নিয়ম এবং শর্তাবলীর সাথে আপানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আইনত মানয. প্রত্যেকটি এসএসওআইডি নিয়ম অথবা শর্তাবলী এবং ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের ওপর আপনার যে কোনও কাজের জন্য আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এরকম নিয়ম অথবা শর্তবালী নির্দিষ্টভাবে নিচে উল্লেখিত না থাকলেও. নিচে উল্লেখিত শর্তসমূহ ‘চুক্তি’ অথবা ‘শর্তাবলী’-তে নিম্নে বর্ণিত বিল পেমেন্ট এবং ডিজিটাল প্রোডাক্ট সম্পর্কিত নিয়ম এবং শর্তাবলী এবং নিচে উল্লেখিত এসএসওআইডি নিয়ম এবং শর্তাবলী ও ট্রুব্যালেন্স পরিষেবা অথবা ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কিত অন্য কোনও পরিষেবা-ভিত্তিক নিয়ম এবং শর্তাবলী সযুক্ত রয়েছে.

 

6. তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট

আপনাকে ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনে লিংক প্রদান করা যেতে পারে যা আপনাকে সরাসরি তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেন্ট অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে নিয়ে যেতে পারেন এবং এর মধ্যে অ্যাডভার্টাইজার এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইট (সম্মিলিতভাবে “তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইট”)এবং তৃতীয় পক্ষ প্রদানকারী থাকতে পারে এবং তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং শর্তাবলী রয়েছে যার প্রতি আপনি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন.

ব্যালেন্সহিরো কোনও তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইটের জন্য উৎসাহ যোগায় না, ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন থেকে যেখানে আপনাকে ডাইরেক্ট করা হয়েছে. কেবল আপনার সুবিধার জন্য এরকম তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটের লিংক প্রদান করা হয়. ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে উপলব্ধ লিংকের মাধ্যমে কোনও তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইট ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে আপনার স্বাধীন বিচার এবং ক্ষমতা ব্যবহারর করবেন.এই লিংকের প্রবিধানের অর্থ এই নয় যে আমরা এই ওয়েবসাইটের অথবা তাদের দ্বারা প্রদত্ত প্রোডাক্ট এবং পরিষেবার প্রচার করছি. আপনি স্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং একমত যে অন্যান্য ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু অথবা সঠিকতার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই. আপনার দ্বারা এরকম তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইট এবং এরকম তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ সমস্ত বিষয়বস্তুর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ ওয়েবসাইটের ব্যবহারের শর্তাবলী সাপেক্ষ এবং আপনার দ্বারা কোনও তৃতীয় পার্টি ওয়েবসাইটের ব্যবহারের জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ থাকবে না এবং তৃতীয় পক্ষ তথ্যের থেকে উৎপন্ন কোনও লোকসান অথবা ক্ষতির জন্যও দায়বদ্ধ থাকবে না, যা তাদের ওয়েবসাইটের ওপর দেখা যায়. এর মধ্যে রয়েছে যেভাবে তথ্যটি উপস্থাপন করা হয় যা বেঠিক বা ভুল হতে পারে অথবা একজন ব্যক্তি দ্বারা অন্য ব্যক্তির পরিচয়-গ্রহণও হতে পারে.

 

7. ট্রুব্যালেন্স গিফ্ট কার্ড

“ট্রুব্যালেন্স গিফ্ট কার্ড”-এর অর্থ হলো ব্যালেন্স হিরো ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা গিফ্ট ইন্সট্রুমেন্ট. ট্রুব্যালেন্স ব্যবহারকারী গিফ্ট কার্ড কিনতে পারেন এবং অন্যদেরকে অথবা নিজেকে পাঠাতে পারেন, প্রাপকদেরকে ট্রুব্যালেন্স ব্যবহারকারী হতে হবে না, কিন্তু এরকম গিফ্ট কার্ডের রিডেম্পশন কেবল ট্রুব্যালেন্স অ্যাপেই করতে হবে. পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে গিফ্ট কার্ড ব্যবহার করার জন্য, প্রাপককে অবশ্যই নিজের ট্রুব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে গিফ্ট কার্ড সিরিয়াল নাম্বার (যেমনটি গিফ্ট কার্ড ভাউচারের ওপর দেওয়া হয়েছে) অবশ্যই (“রিডিম” অথবা “দাবি”) যোগ করতে হবে. একবার যোগ (“রিডিম” অথবা “দাবি”) করা গিফ্ট কার্ড কেবল ট্রুব্যালেন্স অ্যাপের প্রোডাক্ট কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং হস্তান্তর অথবা প্রত্যাহার করা যাবে না. গিফ্ট কার্ডের রিডেম্পশনের জন্য কোনও ফিস অথবা চার্জ প্রযোজ্য হয় না.

মেয়াদ সমাপ্তি

টিবি অ্যাকাউন্টে না যোগ (“রিডিম করা” অথবা “দাবি করা”) করা গিফ্ট কার্ড ক্রয়ের তারিখ থেকে 1 বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে. অব্যবহৃত গিফ্ট কার্ড ফান্ড, গিফ্ট কার্ডের সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে দাবি করা যাবে না.

একবার টিবি অ্যাকাউন্টে গিফ্ট কার্ড যোগ করার পর, গিফ্ট কার্ড (“গিফ্ট কার্ড ব্যালেন্স”) ট্রুব্যালেন্স অ্যাপের ব্যবহারের শেষ তারিখ থেকে এক বছর পর সমাপ্ত হয়ে যাবে.

 

সীমাবদ্ধতা

একবার ক্রয় করা গিফ্ট কার্ড যে কোনও পরিস্থিতিতে বাতিল অথবা ফেরত দেওয়া যাবে না.

গিফ্ট কার্ড কেবল ` 10,000 অঙ্ক পর্যন্ত কেনা যাবে.

ব্যবহারকারীরার গিফ্ট কার্ড ক্রয় করার জন্য গিফ্ট কার্ড, ফ্রি পয়েন্ট অথবা ওয়ালেট মানি ব্যবহার করতে পারবেন না.

ব্যবহারকারীর ভারতের বাইরে জারি করা ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না.

কেওয়াইস রেজিস্ট্রেশন বিহীন ব্যবহারকারীরা গিফ্ট কার্ড কেনার জন্য ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না.

প্রতারণা

গিফ্ট কার্ড হারিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হলে ট্রুব্যালেন্স দায়বদ্ধ নয়. যদি প্রতারণামূলক ভাবে সংগৃহীত গিফ্ট কার্ড রিডিম করা হয় অথবা ট্রুব্যালেন্স অ্যাপের মধ্যে কেনাকাটারজন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অথবা গিফ্ট কার্ড সমাপ্ত করার অধিকার ট্রুব্যালেন্স কাছে সংরক্ষিত রয়েছে.

বাজেয়াপ্তকরণ

আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করার সময় আরবিআই-এর নির্দেশাবলী অনুযায়ী গিফ্ট কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়.

ট্রুব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট ডিলিট করার সময় ব্যবহারকারীরা তাদের গিফ্ট কার্ড বাজেয়াপ্ত করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন বলে বিবেচনা করা হয়

 

8. ট্রুব্যালেন্স রিচার্জ, ডিটিএইচ এবং বিল পেমেন্ট

ট্রুব্যালেন্স কেবল একটি ডিজিটাল প্রোডাক্টের রিসেলার. ট্রুব্যালেন্স মোবাইল অপারেটারের পরিষেবা প্রদান ররে না এবং প্রিপেইড মোবাইল রিচার্জ, ডিটিএইচ এবং মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট পরিষেবার একজন পুনঃবিক্রেতা, যা সর্বেশেষ টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইজডার (অতঃ পর ইহাতে টেলকো অথবা টেলোকজ হিসেবে উল্লেখিত) অথবা এরকম টেলকোজের অন্য কোনও ডিস্ট্রিবিউটর অথবা এগ্রিগেটর দ্বারা প্রদান করা হয়. ট্রুব্যালেন্স টেলকোজ দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার ওয়্যারেন্টার, বীমাকারী অথবা গ্যারেন্টার নয়. ট্রুব্যালেন্স দ্বারা আপনাকে বিক্রি করা প্রিপেইড মোবাইল রিচার্জ, ডিটিএইচ এবং মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট টেলকোজ অপারেটর দ্বারা কোন চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য ট্রুব্যালেন্সের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ছাড়াই আপনাকে দেওয়া হয়. ক্রয় করা মোবাইল প্রিপেইড রিচার্জ, ডিটিএইচ এবং মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্টের গুণমান, প্রদত্ত মিনিট, খরচ, সমাপ্তি, বা অন্য কোনও নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও বিবাদ আপনার (অথবা পরিষেবার প্রাপক) এবং টেলকো অপারেটরের মধ্যে সরাসরি আলোচিত হবে. এই সেকশনে উল্লেখিত নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রিপেইড রিচার্জ, ডিটিএইচ এবং মোবাইল অথবা ডিটিএইচ সম্পর্কিত ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট এবং ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রিপেইড রিচার্জ সহ ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের প্রিপেইড রিচার্জ প্রোডাক্টের জন্য প্রযোজ্য. ট্রুব্যালেন্স একটি রিচার্জ কার্যকরীর করার ক্ষেত্রে তার রিচার্জ পার্টনারের পক্ষ থেকে কোনও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবে না. সমস্ত ডিটিএইচ রিচার্জ এবং ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট বিবিপিএস (ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম)-এর মাধ্যমে রাউট করা হয় এবং ট্রুব্যালেন্স সময়ে সময়ে এনপিসিআই (ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পরোরেশন অফ ইন্ডিয়া) দ্বারা নির্দেশিত নিয়ম এবং শর্তবালী কঠোরভাবে মেনে চলে করে.

 

9. দায় থেকে মুক্তি

আপনাকে ব্যালেন্স হিরো, তার সহযোগী এবং যে কোনও তৃতীয় পক্ষ কনটেন্ট নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রদানকারী এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টর, অফিসার, পার্সোনেল, কন্ট্র্যাক্টর এবং এজেন্টদেরকে (সম্মিলিতভাবে “দায় থেকে মুক্ত”) নিম্নলিখিতের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দাবি, মকদ্দমা, রায়, লোকসান, ক্ষতি, উৎপন্ন খরচ এবং ব্যয় (কর, ফিস, জরিমানা, দণ্ড, সুদ, তদন্তের ন্যায্য খরচ এবং উকিলের ফিস এবং ডিসবার্সমেন্ট) অথবা হওয়া ক্ষতি (সম্মিলিতভাবে “ক্ষতি”) থেকে দায়-মুক্ত এবং ক্ষতিবিহীন ধার্য করতে হবে, বিষয়গুলি হলো (i) ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার ব্যবহার অথবা (ii) এই শর্তাবলী অথবা টিবি শর্তাবলী অথবা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে লঙ্ঘন (iii) ব্যালেন্সহিরো দ্বারা প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা অথবা নির্দেশাবলী অথবা (iv)আপনার দ্বারা অথবা আপনার সঙ্গে সংযুক্ত কোনও তৃতীয় পক্ষ দ্বারা কোনও উপেক্ষা অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল কাজ

আমাদের দায়-মুক্তির বাধ্যবাধকতা এই শর্তাবলীর সমাপ্তির পরও কার্যকরী থাকবে

 

10. মালিকানার অধিকার

পরিষেবা এবং ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন হলো ব্যালেন্সহিরো-র বিশেষ সম্পত্তি. কোনও ভবিষ্যতের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, ব্যবহারকারীর বিষয়বস্তু বাদে (নিচে উল্লেখিত) ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং ট্রুব্যালেন্স দ্বারা পরিচালিত কোনও তৃতীয় পক্ষের প্যালটফ্রমের সমস্ত টেক্সট, কপি, শব্দ, চিত্র, ছবি, ভিডিও, আওয়াজ, মিউজিক, মার্ক, লোগো, কমপাইলেশন (অর্থ, তথ্যের একত্রিকরণ, ব্যববস্থা এবং সংগঠিতকরণ) এবং অন্য কোনও বিষয়বস্তু, এবং এখানে অন্তর্নহিতি সমস্ত সফ্টওয়্যার ব্যালেন্সহিরো, আমাদের সহযোগী অথবা আমাদের লাইসেন্সরের মালিকানাধীন এবং কপিরাইট, আন্তর্জাতিক কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড সিক্রেট, পেটেন্ট এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং মালিকানাধীন অধিকার এবং আইন দ্বারা সুরক্ষিত. ব্যালেন্সহিরোর কাছে ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং এর অধীনে প্রস্তাবিত পরিষেবা এবং সমস্ত সম্পর্কিত বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয়, ট্রেডমার্ক, ট্রেডের নাম, কপিরাইট, ডেটাবেস রাইট এবং পেন্টেন্টের মালিকানা সংরক্ষিত থাকবে. আপনার কাছে এই শর্তাবলী অনুযায়ী ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার ব্যবহার করার সীমিত অধিকার আছে.

 

 

11. নির্ধারণ ক্ষমতা

ব্যালেন্সহিরোর কাছে নিজেস্ব বিবেক অনুযায়ী এই শর্তাবলীর অধীনে যে কোনো অধিকার এবং কর্তব্য মুক্তভাবে কোনও তৃতীয় পক্ষকে নির্ধারণ এবং হস্তান্তর করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে. ব্যবহারকারীদের কাছে এই শর্তবালীর অধীনে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষকে নির্ধারণ অথবা হস্তান্তর করার কোনও অধিকার নেই.

 

 

12. রিচার্জ এবং ফেরত নীতি

আমরা কেবল একজন পুনর্বিক্রেতা. ব্যালেন্সহিরো কোনও মোবাইল পরিষেবা প্রদান করে না এবং টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার, এরকম প্রিপেইড রিচার্জের প্রদানকারী (‘টেলকো’ অথবা ‘টেলকোজ’), এরকম টেলকোর অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউটার অথবা এগ্রিগেটর দ্বারা প্রস্তাবিত প্রিপেইড মোবাইল সার্ভিসের পুনর্বিক্রেতা. ব্যালেন্স হিরো টেলকোজ দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার ওয়্যারেন্টার, ইন্স্যুরার অথবা গ্যারেন্টার নয়. টেলকো দ্বারা কোনও চুক্তির লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রিচার্জের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই. রিচার্জের গুণমান, উপলব্ধতা, খরচ, সমাপ্তি বা অন্য শর্তাবলীর ক্ষেত্রে কোনও বিবাদ আপনার (অথবা রিচার্জের প্রাপক) এবং টেলকোর মধ্যে সরাসাসরি নিয়ন্ত্রিত থাকবে.

প্রত্যেকটি মোবাইল নম্বরের জন্য সর্বাধিক অনুমতিপ্রাপ্ত রিচার্জের মূল্য যেন প্রতিদিনের `1,000- (ভারতীয় টাকা এক হাজার মাত্র) সীমা অতিক্রান্ত না করে, যদি আপনি ট্রুব্যালেন্স প্রোমোশনে অংশগ্রহণ করার পরিণামস্বরূপ অর্জিত পয়েন্টের মাধ্যমে রিচার্জ করেন.

 • আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক মোবাইল নম্বর রিচার্জ করতে পারেন. প্রত্যেকি অ্যাকাউন্টের জন্য সর্বাধিক অনুমতিপ্রাপ্ত মূল্য যেন প্রতিদিন `2,000- (ভারতীয় টাকা দু হাজার মাত্র) অতিক্রান্ত না করে, যদি আপনি ট্রুব্যালেন্স প্রোমোশনে অংশগ্রহণ করার পরিণামস্বরূপ অর্জিত পয়েন্টের মাধ্যমে রিচার্জ করেন.

কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যে কোনও সময় রিচার্জের সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য মূল্য পরিবর্তন হতে পারে. আপনি স্বীকার করছেন যে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের কমিউনিকেশন সমস্যার কারণে আপনার রিচার্জ এবং ডেটার ব্যবহার ছুট হয়ে যেতে পারে, যা ব্যালেন্সহিরোর নিয়ন্ত্রণে নেই.

ব্যালেন্সহিরো এরকম সুনিশ্চিতি প্রদান করে না যে আপনার রিচার্জ অপারেশন অথবা পরিষেবায় ব্যবহৃত ডেটা টেলকো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকৃত ব্যালেন্সে দেখা যাবে. যেহেতু ব্যালেন্স হিরো আপনার এবং টেলকোর মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ব্যালেন্সেহিরোর ওপর রিচার্জের পেমেন্টের অর্থ ফেরত দেওয়ার অথবা এরকম ছুট অথবা ত্রুট্রি কারণে কোনও ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়বদ্ধতা নেই.

একজন ‘মধ্যস্থতাকারী’ হিসেবে ব্যালেন্সহিরোর ভূমিকা তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর অধীনে বর্ণনার অনুরূপই রয়েছ. একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যালেন্সহিরো কেবল মোবাইল ফোন রিচার্জ করার জন্য ব্যবহারকারীদেরকে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে.

মোবাইল অপারেটরের দিক থেকে কোনও বিলম্ব, দাম অথবা রিচার্জের বাতিলকরণের জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ নয়. মোবাইল অপারেটরের নির্বাচনের জন্য কেবল ব্যবহারকারীরাই দায়বদ্ধ.

 

 

13. লাইসেন্সের বিস্তার

আপনি স্বীকৃতি প্রদান করছেন যে ট্র্যুবেলন্স অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার সহ সমস্ত অধিকার, সত্বা এবং স্বার্থ ব্যালেন্স হিরোর মালিকানাধীন এবং এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমিত নয় সফ্টওয়্যার, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সংশোধন আপগ্রেডেশন এবং এটির আদর্শগত উন্নতি এবং এর অধীনে প্রদত্ত পরিষেবা.

সবসময় এই শর্তাবলীর প্রতি আপনার অনুপালনের সাপেক্ষে ব্যালেন্স হিরো আপনাকে অবাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবা ব্যবহার করার ব্যক্তিগত, সীমিত, অনির্ধারণযোগ্য, প্রত্যাহারযোগ্য এবং নন-এক্সক্লুসিভ লাইসেন্স (“লাইসেন্স”) প্রদান করছে. এই লাইসেন্সটি আপনাকে আপনার মালিকানাবিহীন বা নিয়ন্ত্রণবিহীন অন্য কোনও মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার ব্যবহাররে অনুমতি দিচ্ছে না.

আপনার ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন, কোনও আপডেট এবং এর কোনও অংশ কপি, ডিকম্পাইল, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার, ডিসঅ্যাসেম্বেল, সোর্স কোড ডিরাইভ করার প্রয়াস, সংশোধন অথবা ডেরিভেটিট ওয়ার্ক্স তৈরি করা উচিত নয়, যদিনা আইন এই নিষিদ্ধতার অনুমতি দেয় অথবা এই শর্তবালী দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়. ওপেন সোর্স লাইসেন্সে এমন প্রবিধান থাকতে পারে যা এই শর্তাবলীর কয়েকটিকে অকার্যকরী করে

এই শর্তাবলী ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনের কোনও মালিকানা অথবা প্রোপ্রাইটারি স্বার্থ ব্যালেন্সহিরোর থেকে আপনার কাছে হস্তান্তর করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না. এই লাইসেন্সটি আপনাকে ট্রুব্যালেন্সের নাম, বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার অথবা অন্য কোনও বাণিজ্যিক চিহ্নের ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে না. এই শর্তাবলীর অধীনে আপনাকে বিশেষভাবে না প্রদান করা সসম্ত অধিকার এবং লাইসেন্স ব্যালেন্সহিরোর মালিকানাধীন থাকবে.

ব্যালেন্সহিরো হয়তো, নিজের বিবেক অনুযায়ী সময়ে সময়ে আপনাকে টেক্সট, ছবি, ভিডিও, আওয়াজ, ডেটা, তথ্য অথবা সফ্টওয্যার সহ যে কোনও তথ্য আপনার প্রোফাইল, আপনার মোবাইল ফোনের রিচার্জিং, ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং এটির পরিষেবা সম্পর্কিত (সমস্ত আগামী বিষয়বস্তুকে কখনও কখনও সম্মিলিতিভাবে এখানে “ইউজার কনটেন্ট” হিসেবে উল্লেখ করা হয়)যে কোনও মতামত অথবা রিভিউ পোস্ট করা সহ ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনের যে কোনও অংশে জমা, আপলোড, পোস্ট, পাবলিশ, ট্রান্সমিট, ট্রান্সফার, সম্প্রসারণ, বিতরণের অনুতমি দিতে পারে. ব্যবহারকারী দ্বারা প্রদান করা যে কোনও ইউজার কনটেন্ট আপনার সম্পত্তি থাকবে. ব্যালেন্সহিরোকে ইউজার কনটেন্ট প্রদান করার মাধ্যমে আপনি ব্যালেন্সহিরোকে বিশ্বপ্যাপী, চিরস্থায়ী, অনড়, হস্তান্তরযোগ্য, রয়্যাল্টি-মুক্ত লাইসেন্স, সাবলাইসেনস্ করার, ব্যবহার করার, কপি করার, সংশোধন করার, মৌলিক বস্তু উৎপাদন, বিতরণ, জনসাধারণরে সমক্ষে প্রদর্শন, জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপনা, এবং যে কোনও ফরম্যাট এবং ডিস্ট্রিবিউশনে এরকম ইউজার কন্টেন্টের যে কোনও প্রকার ব্যবহার, যে বিষয়ে বর্তমানে জানা নেই অথবা অতঃপর চিন্তা করা হবে (ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবার সাথে অথবা তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং পরিষেবা সহ), আপনাকে পরবর্তী সময়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে, আপনাকে অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে কোনও রকম অর্থ পরিোশধ করার প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করছেন.

14. প্রতারণা

আপনার দ্বারা যে কোনও ভাবে, যে কোনও কারণের জন্য ট্রুব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে বেঠিক অথবা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা এরকম অ্যাকাউন্ট কোনও পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কোম্পানির বিবেচনা অনুযায়ী ডিলিট করা যেতে পারে. ডিলিট করার সময় কোম্পানির কাছে অ্যাকাউন্টে উপস্থিত সমস্ত পুরস্কার, ফ্রি পয়েন্ট, অর্থ বায়োপ্ত করার অধিকার থাকবে

এছাড়াও যদি অ্যাকাউন্টের মধ্যে কোনও অভিযোগ বর্ণিত, সন্দেহজনক, হুমকিজনক অথবা স্থাপিত প্রতারণামূলক কাজ করা হয় অথবা এই শর্তাবলীর অথবা অন্যান্য টিবি শর্তাবলীর পরিধির লঙ্ঘন অথবা ভঙ্গ করা হয় তাহলে কোম্পানির কাছে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী এবং অভ্যন্তরীণ তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে যে কোনও অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করার এবং উপস্থিত কোনও পুরস্কার, ফ্রি পয়েন্ট, জেমস অথবা অর্থ বায়োপ্ত করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে.

কোনও প্রাতরণামূলক কাজের ঘটনা অথবা শর্তাবলী অথবা টিবি শর্তাবলীর কোনও হুমকিজনক অথবা অভিযোগ বর্ণিত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে (অতঃপর ইহাতে “ভুল কার্যকলাপ” হিসেবে বর্ণিত), কোম্পানির কাছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং এরকম ভুল কার্যকলাপ সম্পর্কে যে কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে. আপনি একমত এবং সম্মতি জানাচ্ছেন যে আপনি এরকম অভ্যন্তরীণ তদন্তে কোম্পানিকে সহযোগিতা করবেন এবং এরকম ভুল কার্যকলাপ সম্পর্কিত কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন রাখবেন না. আপনি আরও সম্মতি প্রদান করছেন এবং স্বীকার করছেন যে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ তদন্তের পরিণাম চূড়ান্ত এবং সব পক্ষের জন্য মান্য হবে.

প্রমাণিত প্রতারণা অথবা সন্দেহজনক প্রকৃতির কার্যকলাপ অথবা লেনদেন অথবা দুবার পেমেন্ট করার ঘটনার ক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে অ্যাকাউন্টটি ব্লক করার এবং ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ কেটে নেওয়ার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে

যে কোনও একজন ব্যবহারকারী দ্বারা একাধিক সাইনআপ করা হলে এটি কোম্পানির বিবেচনা অনুযায়ী সমস্ত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট অথবা অতিরিক্ত অ্যাকাউন্টের তৎক্ষণাৎ সমাপ্তির ভিত্তি হতে পারে.

আপনি একমত এবং স্বীকৃতি প্রদান করছেন যে এই চুক্তির প্রবিধান এবং অতঃপর উল্লেখিত কোম্পানির অধিকার সম্মিলিত এবং কোম্পানী দ্বারা পরবর্তীকালে সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য আইন অথবা সমতা অথবা এই শর্তাবলী অথবা টিবি শর্তাবলীর অন্যান্য প্রবিধানের প্রতি কোনও বদ্ধমূল ধারণা ব্যতীত. প্রতারণামূলক কার্যরলাপ অথবা এই শর্তাবলী অথবা অন্যান্য টিবি শর্তাবলীর লঙ্ঘন করে অর্জিত কোনও পুরস্কার ফেরত নেওয়ার প্রয়াসে ব্যালেন্সহিরোর কাছে যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ এবং ফৌজদারি চার্জ দায়ের করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে.

যদি আপনি কোনও প্রতারণামূলক অথবা সন্দেহজনক কার্যকলাপের ব্যাপারে জানতে পারেন অথবা কোনও কিছু ভুল বলে আপনি সন্দেহ করেন তাহলে অনুগ্রহ করে তৎক্ষণাত আমাদের reportfraud@balancehero.com -এ জানান. এই বিষয়ে আপনার সক্রিয়তা প্রশংসনীয়.

 

 

15. সহযোগিতাs

ব্যালেন্সহিরো পরিষেবার জন্য যথেষ্ট এবং কার্যকরী প্রযুক্তিগত সমর্থন, আপগ্রেড এবং আপডেট প্রদান করতে ইচ্ছুক. অতএব, পরিষেবার জন্য সহযোগিতা প্রদান অথবা ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যালেন্সহিরো কখনই কোন বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবে না এবং কোম্পানির কাছে নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী সহযোগিতা, আপগ্রেড এবং আপডেট সীমিত করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে.

 

 

16. পেমেন্ট এবং ফেরত নীতি

আপনি বুঝেছেন এবং স্বীকৃতি প্রদান করছেন যে কোম্পানি কেবল তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার পুনঃবিক্রেতা.

টেলকো এবং বিলার দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য ব্যালেন্সহিরো একজন ওয়্যারেন্টার, ইন্স্যুরার অথবা গ্যারেন্টার নয় এবং মোবাইল অপারেটর অথবা বিলারের পক্ষ থেকে কোনও বিলম্ব, দাম অথবা পেমেন্টের বাতিলকরণের জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ নয় এবং রিচার্জের বিরুদ্ধে টকটাইম কেবলমাত্র মোবাইল অপারেটরের দ্বারা দেওয়া হয়. টেলকোজ অথবা বিলারের দ্বারা প্রদত্ত কোনও বিশেষ অফার এবং টেলকোজ অথবা বিলার দ্বারা চুক্তির কোনও লঙ্ঘনের প্রতি অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই. যদিও, ব্যালেন্সহিরোর দিক থেকে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে অসফল পেমেন্টের ক্ষেত্রে এটি পেমেন্টের তারিখ থেকে 14 দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে. রিচার্জ অথবা পেমেন্টের ক্ষেত্রে গুণমান, উপলব্ধতা, খরচ, সমাপ্তি অথবা অন্যান্য শর্তাবলীর ব্যাপারে কোনও বিবাদ অবশ্যই আপনার (অথবা রিচার্জ অথবা পেমেন্টের প্রাপক) এবং টেলকো অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার বিলারদের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে

কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যে কোনও সময় পেমেন্টের সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে. আপনি স্বীকার করছেন যে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের কমিউনিকেশন সমস্যার জন্য আপনার রিচার্জ এবং ডেটার ব্যবহার ছুট হয়ে যেতে পারে, যা ব্যালেন্সহিরোর নিয়ন্ত্রণে নেই.

ব্যালেন্স হিরো সুনিশ্চিতি প্রদান করে না যে আপনার রিচার্জ অপারেশন অথবা পরিষেবায় ব্যবহৃত ডেটা সবসময় টেলকো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকৃত ব্যালেন্সে দেখা যাবে না. যেহেতু ব্যালেন্সহিরো আপনার এবং টেলকোর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে তাই রিচার্জের জন্য পেমেন্টে ফেরত দেওয়ার অথবা এরকম ছুট অথবা গোলযোগের কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য দোষ-মুক্ত করার জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ নয়.

তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর এর অধীনে উল্লেখিত নিয়মের আওতায় বর্ণিত হিসেবে ব্যালেন্সহিরো একজন ‘মধ্যস্থতাকারীর‘ ভূমিকা পালন করে. একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যালেন্সহিরো ইউজারকে তাদের মোবাইল ফোন, ডিটিএইচ এবং ইউটিলিটি বিল পেমেন্টর উদ্দেশ্যে রিচার্জ এবং পোস্টপেইড বিল পেমেন্টের জন্য কেবল ফ্ল্যাটফর্ম প্রদান করেন.

মোবাইল অপারেটর অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার বিলারের দিক থেকে কোনও রিচার্জ অথবা বিল পেমেন্টের কোনও বিলম্ব, দাম অথবা বাতিলকরণের জন্য ব্যালেন্সহিরো দায়বদ্ধ নয়. মোবাইল অপারেটর অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার বিলারের নির্বাচনের জন্য কেবল ব্যবহারকারী দায়বদ্ধ.

আপনি যে ডিটিএইচ, মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের নম্বরের উদ্দেশ্য প্রিপেইড রিচার্জ কিনেছেন এবং সেই ক্রয়ের পরিণামস্বরূপ সমস্ত চার্জের জন্য আপনিই দায়বদ্ধ. ডিটিএইচ, মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্টে এবং সেই ক্রয়ের পরিণামস্বরূপ সমস্ত চার্জের সম্পর্কিত তথ্যের জন্যও আপনিই দায়বদ্ধ. কোনও বেঠিক মোবাইল অথবা ডিটিএইচ অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা মোবাইল অথবা ইউটিলিটি বিল পেমেন্টের উদ্দেশ্যে কোনও ক্রয়ের জন্য অথবা বেঠিক টোল অথবা ডেটা কার্ড তথ্যের জন্য ট্রুব্যালেন্স দায়বদ্ধ নয়. অতএব, যদি ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের ওপর আপনার দ্বারা কোনও লেনদেন করা হয় এবং আপনার কার্ড অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয় এবং লেনদেনের সম্পূর্ণ হওয়রা 24 ঘন্টার মধ্যে রিচার্জ না প্রদান করা হয় তাহলে ট্রুব্যালেন্স প্ল্যাটফর্মের ওপর আপনার ‘আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন’ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আমাদের কাস্টমার সার্ভিস ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল পাঠিয়ে আমাদেরকে জানানো উচিত. অনুগ্রহ ইমেলের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ সংযুক্ত করবেন - মোবাইল নম্বর (অথবা ডিটিএইচ অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা মোবাইল অথবা ইউটিলিট বিল পেমেন্ট নম্বর আইডি অথবা ডেটা কার্ড অথবা টোল-ট্যাগ তথ্য), অপারেটরের নাম, রিচার্জ মূল্য, লেনদনের তারিখ এবং অর্ডার নম্বর. ট্রুব্যালেন্স এই ঘটনার তদন্ত করবে এবং যদি দেখা যায় যে রিচার্জ ছাড়াই আপনার কার্ড অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে তাহলে আপনার ইমেলের প্রাপ্তির তারিখ থেকে 21টি কর্মদিবেসর মধ্যে আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে. সমস্ত অর্থ ফেরত আপনার অর্ধ-বন্ধ ওয়ালেটে জমা করা হবে. আপনি আপনার ট্রুব্যালেন্স ওয়ালেট থেকে উৎসে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য আপনি আপনার ট্রুব্যালেন্স ওয়ালেটে একটি অনুরোধ আরম্ভ করতে পারেন. আপনার ব্যাঙ্কিং নীতির ওপর নির্ভর করে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেখানোর জন্য 3-21 টি কর্মদিবস সময় লাগতে পারে.

 

 

17. క్యాష్‌బ్యాక్ రిడెంప్షన్ విధానం

ఇక్కడ విరుద్ధంగా ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ, బ్యాలెన్స్‌హీరో ఏదైనా ప్రచార పథకంలో భాగంగా పొందిన నగదు రిడెంప్షన్‌ని అందించదు. ఏదైనా ప్రచార పథకాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా పొందిన క్యాష్‌బ్యాక్ బ్యాలెన్స్‌హీరో సేవలను పొందటానికి మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది. క్యాష్‌బ్యాక్ యూజర్ యొక్క బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడదు. మీరు బ్యాలెన్స్ హీరో యొక్క అప్లికేషన్ నుండి నిష్క్రమించినప్పటికీ, క్యాష్‌బ్యాక్ యూజర్ యొక్క బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడదు.

18. సంప్రదింపు సమాచారాన్ని ఉపయోగించడానికి సమ్మతి

రీఛార్జ్ లేదా బిల్ చెల్లింపు, ప్రచార మరియు మార్కెటింగ్ ప్రయోజనం కోసం మొబైల్ నంబర్లను (సంప్రదింపు సమాచారం) ఉపయోగించడానికి మరియు పంచుకునేందుకు మరియు గోప్యతా విధానానికి అనుగుణంగా ఏదైనా థార్డ్ పార్టీతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి మీరు దీని ద్వారా బ్యాలెన్స్‌హీరోకు అధికారం ఇస్తారు. సంప్రదింపు సమాచారాన్ని సేకరించడానికి అనుమతించడం ద్వారా, ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ అందించే సేవలో భాగంగా ఆ సంప్రదింపు సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకునే హక్కును మీరు ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్‌కు ఇస్తారు మరియు అటువంటి సంప్రదింపు సమాచారాన్ని మాతో పంచుకోవడానికి మీకు కొన్ని లేదా అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయని మీరు మరింతగా తెలుసుకుంటారు.

19. తొలగింపులు

ఈ నిబంధనలు ముగిసే వరకు సేవలను ఉపయోగించుకునే మీ హక్కు కొనసాగుతుంది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం బ్యాలెన్స్‌హీరో మీకు అందించే సేవలను ఎప్పుడైనా, దాని స్వంత అభీష్టానుసారం ముగించవచ్చు. ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్‌ను అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసి, సేవల వాడకాన్ని నిలిపివేయడం ద్వారా మీరు ఎప్పుడైనా ఈ నిబంధనలను ముగించవచ్చు.

ఈ నిబంధనలను లేదా ఇతర వర్తించే టిబి నిబంధనలను మీరు పాటించడంలో లేదా ఉల్లంఘించడంలో విఫలమైతే మీ ఖాతాను నిష్క్రియం చేయడానికి మరియు మీకు సేవలను అందించడాన్ని ముగించడానికి కంపెనీకి అర్హత ఉంటుంది.

ఏదైనా రద్దు చేసిన తర్వాత, సేవలను ఉపయోగించడం మానేయడానికి మీరు అంగీకరిస్తున్నారు. మీరు ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందున మీరు లేదా బ్యాలెన్స్‌హీరో చేత రద్దు చేయబడిన తరువాత, మీరు సేవల్లో ఏ భాగాన్ని తిరిగి చెల్లించరు. ఉదాహరణకు, లైసెన్స్ ఫీజు లేదా ఇతర ప్రీపెయిడ్ ఫీజులు ఏదైనా ఉంటే. సహేతుకమైన కారణం లేకుండా బ్యాలెన్స్‌హీరో రద్దు చేసిన తర్వాత, మీరు వ్రాతపూర్వక రూపంలో అందించినట్లయితే రీఫండ్ కోరిన తర్వాత మీకు ప్రీపెయిడ్ ఫీజులు తిరిగి ఇవ్వబడతాయి. మీ అభ్యర్థనలో అటువంటి రుసుము కోసం స్పష్టమైన చెల్లింపు సూచనల రశీదులు ఉంటాయి.

సేవల్లో ఏదైనా ప్రీపెయిడ్ క్రెడిట్‌లు వినియోగదారు పరికరంతో పాటు దాని ఫోన్ నంబర్‌కు కనెక్ట్ చేయబడతాయి. అందువల్ల, మీరు పరికరాన్ని లేదా దాని సిమ్-కార్డును మార్చినట్లయితే, క్రెడిట్లను క్రొత్త పరికరానికి లేదా సిమ్-కార్డుకు బదిలీ చేయడానికి మీకు మార్గం లేదు మరియు అలాంటి మార్పులకు సంబంధించి రీఫండ్ అందుబాటులో లేదు.

కొనుగోలు నుండి పన్నెండు (12) నెలల తర్వాత రీఫండ్ కోసం అభ్యర్థించే హక్కు వినియోగదారుతో సంబంధం లేకుండా ఉపయోగించని క్రెడిట్‌లను తొలగించే హక్కును బ్యాలెన్స్‌హీరో తన స్వంత అభీష్టానుసారం కలిగి ఉంది.

నో వారంటీ, బాధ్యత యొక్క పరిమితి మరియు ముగింపు విభాగాలు ఈ నిబంధనల ముగింపు నుండి బయటపడతాయి.

 

 

20. నిబంధనల చేరిక మరియు మార్పు

బ్యాలెన్స్ హీరో గ్లోబల్ సేవలను అందిస్తున్నందున, కొన్ని అధికార పరిధిలోని వినియోగదారులకు అదనపు సేవా నిబంధనలు వర్తించవచ్చు మరియు అలాంటి సందర్భాల్లో ఇక్కడ అనుబంధాలలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏపిఐ వినియోగదారుల కోసం, ఏపిఐ లైసెన్స్ అనుబంధం వర్తిస్తుంది.

సేవలను మరియు ఈ నిబంధనలను ఎప్పుడైనా, దాని స్వంత అభీష్టానుసారం సవరించే హక్కును బ్యాలెన్స్ హీరో కలిగి ఉంది. ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించడం ద్వారా నిబంధనల మార్పును తెలియజేయడానికి బ్యాలెన్స్ హీరో తన వంతు కృషి చేస్తుంది. అయితే, నోటిఫికేషన్‌కు బ్యాలెన్స్ హీరో బాధ్యత వహించదు. అటువంటి సవరణలను అనుసరించి మీరు అందించే ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ మరియు సేవ యొక్క ఉపయోగం మీ ఒప్పందాన్ని అనుసరిస్తుంది మరియు సవరించిన నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటుంది.

సవరించిన నిబంధనలు అటువంటి ప్రచురణ లేదా వినియోగదారుకు నోటిఫికేషన్‌పై ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. నియమించబడిన వెబ్‌సైట్‌లో మీరు ఈ నిబంధనల యొక్క తాజా సంస్కరణను ఎల్లప్పుడూ కనుగొనవచ్చు.

 

 

21. వారంటీ లేదు

గరిష్ట పరిమితి మేరకు వర్తించే చట్టం అనుమతించిన, బ్యాలెన్స్ హీరో లేదా దీని సరఫరాదారులు లేదా పంపిణీదారులు ఏ వారంటీని, ప్రాతినిధ్యం గాని లేదా సేవలు, నాణ్యత, పనితీరు, వర్తకం సూచించినట్లు ఫిట్నెస్, నిర్దిష్ట ప్రయోజనానికి తగిన లేదా థార్డ్ పార్టీ ఉల్లంఘించకపోవడానికి హక్కులకు వార౦టి ఇవ్వదు.

ట్రూబాలెన్స్ అప్లికేషన్ చట్టాలు, నిబంధనలు, అవసరాలు లేదా ఏవైనా ప్రభుత్వ సంస్థ యొక్క మార్గదర్శకాలతో సమ్మతి, పూర్తి లేదా ధృవీకరణలో ఫలితాన్ని ఇస్తుందని బ్యాలెన్స్‌హీరో సూచించదు లేదా హామీ ఇవ్వదు.

ఫలితంగా, ట్రూబాలెన్స్ అప్లికేషన్ మరియు సేవలు అందించినవి “ఉన్నది ఉన్నట్టుగా"అందించబడతాయి. మీరు వారి క్వాలిటీ మరియు పనితీరుకు సంబంధించిన మొత్తం ప్రమాదాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. మీ డేటా, వ్యక్తిగత సెట్టింగులు లేదా ట్రూ బ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్ అందించే ఫీచర్లలో వచ్చే అవాంతరాలలో మీ డేటా కోల్పోయే ఫలితాన్నిచ్చే ఏ సాంకేతిక లేదా ఇతర కార్యాచరణ లోపాలు లేదా సమస్యలకైనా మేము లేదా ఏ థార్డ్ పార్టీ బాధ్యత వహించదు.

ఏ నిర్దిష్ట ప్రదేశంలోనైనా సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని బ్యాలెన్స్‌హీరో ప్రాతినిధ్యం వహించదు.

సేవలు అన్ని బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవలు మరియు మోడెమ్‌లతో అనుకూలంగా ఉంటాయని బ్యాలెన్స్‌హీరో నిరాకరిస్తుంది మరియు ఏదైనా ప్రత్యేకమైన బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవ లేదా మోడెమ్‌లతో సేవ యొక్క అనుకూలతకు సంబంధించి ఏదైనా ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సూచించిన వారెంటీలను నిరాకరిస్తుంది.

మీరు మీ స్వంత పూచీతో మరియు చొరవతో సేవలను యాక్సెస్ చేయడానికి ఎంచుకుంటారు మరియు వర్తించే స్థానిక చట్టాలతో సహా పరిమితం కాకుండా వర్తించే ఏదైనా చట్టాలకు అనుగుణంగా బాధ్యత వహిస్తారు.

సేవలకు సంబంధించిన పదార్థాలు పాతవి కావచ్చు మరియు బ్యాలెన్స్‌హీరో అటువంటి పదార్థాలను నవీకరించడానికి కట్టుబడి ఉండదు. బ్యాలెన్స్‌హీరో ఎటువంటి లోపాలు లేదా లోపాలకు లేదా అటువంటి సమాచారం యొక్క ఉపయోగం నుండి పొందిన ఫలితాలకు బాధ్యత వహించదు. వెబ్‌సైట్‌లో అందించిన సమాచారం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు మరియు అలాంటివిగా పరిగణించరాదు. వెబ్‌సైట్‌లో అందించిన మీ సమాచారం యొక్క ఉపయోగం మీ స్వంత పూచీతోనే. వెబ్‌సైట్ యొక్క సంపాదకీయ సిబ్బంది సమీక్షించిన వినియోగదారు-కాని సమాచారాన్ని బ్యాలెన్స్‌హీరో కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

 

 

22. బాధ్యత యొక్క పరిమితి

చట్టప్రకారం నిషేధించబడని, మీరు ప్రత్యక్షంగా, స్వతంత్రంగా, ప్రత్యేకమైన, ప్రమాదకరమైన, సంభావ్యత లేదా అసాధారణమైన నష్టాలకు, నష్టానికి లోనవుతున్నప్పటికీ, ఏ విధమైన ప్రత్యక్ష బాధ్యత వహించరని మీరు స్పష్టంగా అంగీకరిస్తున్నారు. ట్రూబాలెన్స్ అప్లికేషన్, సేవలు లేదా కంటెంట్‌ను ఉపయోగించడానికి ఉపయోగం లేదా అసమర్థత, చాలా నష్టాల యొక్క సాధ్యతను గుర్తించినప్పటికీ భాద్యత వహించదని అంగీకరిస్తున్నారు. నిర్దిష్ట, మరియు పరిమితి లేకుండా, బ్యాలెన్స్ హీరో ట్రూబాలెన్స్ అప్లికేషన్ లేదా సేవలతో ప్రాసెస్ చేయబడిన ఏ సమాచారానికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు, తిరిగి పొందే ఖర్చులను కలిగి ఉంటుంది. సేవలతో ఏవైనా సమస్య లేదా అసంతృప్తి వచ్చినప్పుడు మీ ఏకైక హక్కు లేదా పరిష్కారం, ట్రూబాలెన్స్ దరఖాస్తును అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయడం మరియు సేవలను ఉపయోగించడం.

సేవలను ఉపయోగించడం ద్వారా మరియు కనెక్షన్ ద్వారా అందించబడిన కంటెంట్ యొక్క చెల్లుబాటు మరియు సరియైనదానికి బ్యాలెన్స్ హీరో బాధ్యత వహించదు. సేవల ఉపయోగం ద్వారా పొందిన సమాచారం యొక్క ఏదైనా ఉపయోగం మీ వివేచన మరియు రిస్క్‌తో చేయాలి.

బ్యాలెన్స్ హీరో లేదా తాత్కాలిక చర్యల ద్వారా లేదా ఏవైనా చర్యల నుండి ఫలితాల కోసం దరఖాస్తు యొక్క మార్పు యొక్క శాశ్వత అసమర్థత లేదా మార్పు కోసం బ్యాలెన్స్ హీరో మీకు బాధ్యత వహించదు.

సేవల ఆపరేషన్లో నెట్‌వర్క్ సంబంధిత సమస్యలకు బ్యాలెన్స్ హీరో బాధ్యత వహించదని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు మరియు అంగీకరిస్తున్నారు మరియు నెట్‌వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు సేవల పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి.

సేవ ద్వారా సరైన సమాచారాన్ని అందించడానికి బ్యాలెన్స్ హీరో ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏదేమైనా, సరికాని కంటెంట్‌కు బ్యాలెన్స్ హీరో బాధ్యత వహించదు, ఉదాహరణకు, ప్రధాన బ్యాలెన్స్, ప్యాక్ బ్యాలెన్స్, రీఛార్జింగ్ హిస్టరి మరియు ఇతర గణాంకాలకు సంబంధించిన సమాచారం. సేవల ద్వారా వినియోగదారులు అందుబాటులో ఉంచిన వినియోగదారు కంటెంట్‌ను బ్యాలెన్స్ హీరో నియంత్రిస్తుంది మరియు పర్యవేక్షిస్తుంది, అయితే దాని మూలం మరియు ఖచ్చితత్వానికి హామీ ఇవ్వదు.

అందువల్ల, మీరు తప్పుడు లేదా అభ్యంతరకరమైన విషయాలకు గురికావచ్చని మీరు అంగీకరిస్తున్నారు. సేవల ద్వారా లేదా వాటికి సంబంధించి లేదా పంపిణీ చేయబడిన కంటెంట్ మరియు ఇతర సమాచారం కోసం బ్యాలెన్స్‌హీరో బాధ్యత వహించదు. అటువంటి సమాచారం వాడకంతో సంబంధం ఉన్న అన్ని నష్టాలను మీరు భరించాలని మీరు అంగీకరిస్తున్నారు.

కంపెనీ అందించిన మొత్తం సమాచారం సరైనదని నిర్ధారించడానికి కంపెనీ ప్రయత్నించింది, కాని కంపెనీ ఏదైనా డేటా లేదా సమాచారం యొక్క నాణ్యత, ఖచ్చితత్వం లేదా పరిపూర్ణతకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యాలను ఇవ్వదు. టిబి యాప్ మరియు దాని విషయాల గురించి కంపెనీ ఎటువంటి వారెంటీ, ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సూచించబడడం చేయదు. ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం ఫిట్‌నెస్ యొక్క అన్ని వారెంటీలను నిరాకరిస్తుంది మరియు సేవలకు సంబంధించి వర్తకత్వం యొక్క వారెంటీలు, ఏదైనా బాధ్యత, లేదా ఏదైనా ఇతర దావాతో సహా, ఏమైనా ప్రత్యక్షంగా లేదా పర్యవసానంగా, ఏదైనా వినియోగదారుకు లేదా మరే వ్యక్తికి అయినా, అటువంటి సమాచారం యొక్క ఉపయోగం నుండి లేదా ఉత్పన్నమయ్యే ఏదైనా నష్టం కూడా అందులో ఉంటాయి.

థార్డ్ పార్టీ సేవా ప్రదాతల తరపున కంపెనీ థార్డ్ పార్టీ సేవలను సులభతరం చేసే వ్యక్తిగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది. సేవల ప్రదాత మరియు వినియోగదారుల మధ్య ఏర్పాట్ల యొక్క ఏ అంశానికైనా దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత ఉండదు. ఏ పరిస్థితులలోనైనా సేవా ప్రదాత అందించే సేవలకు కంపెనీ బాధ్యత వహించదు. థార్డ్ పార్టీ సేవా ప్రదాత యొక్క వర్తించే నిబంధనలు మరియు విధానాల ద్వారా కూడా వినియోగదారుడు నియంత్రించబడతాడు, దీన్ని సేవ వినియోగదారు ఉపయోగించుకుంటాడు.

(ఎ) సేవలను ఉపయోగించడం లేదా అసమర్థత వలన కలిగే నష్టాలకు కంపెనీ బాధ్యత వహించదు; (బి) ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు మరియు సేవల సేకరణ ఖర్చు లేదా ఏదైనా వస్తువులు, సమాచారం లేదా సేవలు కొనుగోలు చేసిన లేదా పొందినవి లేదా అందుకున్న సందేశాలు లేదా సేవల ద్వారా ప్రవేశించిన లావాదేవీల ఫలితంగా కలిగే నష్టాలకు కంపెనీ బాధ్యత వహించదు; (సి) వినియోగదారు యొక్క ప్రసారాలు లేదా డేటాకు అనధికార యాక్సెస్ లేదా మార్పు వల్ల కలిగే నష్టాలకు కంపెనీ బాధ్యత వహించదు; (డి) సేవలకు సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర విషయం; పరిమితి లేకుండా ఉపయోగం, డేటా లేదా లాభా నష్టాలు, కంపెనీ నుండి పొందే సేవలతో అనుసంధానించబడిన లేదా ఏ విధంగానైనా ఉత్పన్నమయ్యే వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలకు కంపెనీ బాధ్యత వహించదు.

(ఎ) కాంట్రాక్ట్ ఉల్లంఘన, (బి) వారెంటీ ఉల్లంఘన, (సి) నిర్లక్ష్యం, లేదా (డి) చర్య యొక్క ఇతర కారణాల వల్ల నష్టాలు తలెత్తుతాయా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఈ పరిమితులు, వారెంటీలు మరియు మినహాయింపులు వర్తిస్తాయి. మినహాయింపు మరియు పరిమితులు వర్తించే చట్టం ద్వారా నిషేధించబడవు.

బ్యాలెన్స్‌హీరో యొక్క మొత్తం బాధ్యత (ఒప్పందం ప్రకారం, నిర్లక్ష్యం, వారంటీ లేదా ఇతరత్రమైన వాటితో సహా) మరియు దాని అనుబంధ సంస్థల బాధ్యత `5,000- (భారతీయ రూపాయిలలో ఐదువేలు మాత్రమే)కు పరిమితం చేయబడుతుంది.

 

 

23. స్పామ్ మరియు ఫిషింగ్ విధానం

మీరు సేవా నిబంధనలు మరియు స్పామింగ్ మరియు ఫిషింగ్ కార్యకలాపాలపై నిషేధానికి కట్టుబడి ఉన్నంతవరకు మా సేవను ఉపయోగించమని బ్యాలెన్స్‌హీరో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. నిబంధనలు మరియు స్పామ్, ఫిషింగ్ విధానాన్ని ఉల్లంఘించే స్పామింగ్ వాడకానికి ఈ క్రింది కొన్ని ఉదాహరణలు

ప్రసారం చేయబడిన ఏదైనా కంటెంట్ యొక్క మూలాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఈమెయిల్ శీర్షికలు మరియు చిత్రాలు వంటి ఐడెంటిఫైయర్‌లను మార్చడం.

అయాచిత లేదా అనధికార విషయాల ప్రసారాన్ని సులభతరం చేయడానికి సేవా కంప్యూటర్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించడం. ఇందులో ఏదైనా ప్రచార సామగ్రి, యూఆర్‌ఎల్లు, “జంక్ మెయిల్,” “చెయిన్ లెటర్స్,” “పిరమిడ్ పథకాలు”లేదా మీరు అప్‌లోడ్, పోస్ట్, ఈమెయిల్, ప్రసారం లేదా అందుబాటులో ఉంచే ఇతర అనధికార విన్నపాలు ఉన్నాయి.

“రోబోట్లు” ఉపయోగించడం లేదా ఇతరుల ఈమెయిల్ చిరునామాలను సేకరించడం.

థార్డ్ పార్టీ యొక్క బ్రాండింగ్, ట్రేడ్‌మార్క్‌లు మరియు ఇతర ఇంటలెక్చువల్ ఆస్తిని ఉపయోగించే వెబ్‌సైట్‌కు గ్రహీతను నిర్దేశించే సందేశాన్ని పంపడం, ఆ థార్డ్ పార్టి అధికారం పొందిన సైట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు నమ్ముతూ గ్రహీతను తప్పుదారి పట్టించడ౦.

మా సేవా నిబంధనలు లేదా ఈ స్పామ్ మరియు ఫిషింగ్ పాలసి యొక్క ఉల్లంఘనలు మీపై మరియు మీ సేవ నమోదు యొక్క నోటీసు లేకుండా, దానితో సంబంధం ఉన్న దేనినైనా, ఎన్‌క్రిప్షన్ కీలు, యాక్సెస్ లాగ్‌లు మరియు ప్రొఫైల్‌లతో సహా వాటితో సంబంధం లేకుండా ఏదైనా చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీయవచ్చు. ఈ విధానంలో ఏదీ సర్వీస్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌లకు లేదా దాని ద్వారా ఈమెయిల్ పంపే హక్కును ఇవ్వడానికి ఉద్దేశించినది కాదు. ఈ విధానాన్ని వర్తించే ప్రతి సందర్భంలోనూ అమలు చేయడంలో విఫలమైనందున బ్యాలెన్స్ హీరో ఎటువంటి హక్కులను వదులుకోదు.

 

 

24. పాలక చట్టం మరియు రక్షిత ప్రచురించిన కంటెంట్

సేవల ఉపయోగం, సేవ యొక్క కార్యాచరణలు మరియు మీకు మరియు బ్యాలెన్స్ హీరోకు మధ్య ఉన్న సంబంధాలు ఈ నిబంధనలచే నిర్వహించబడతాయి. ఇవి భారతదేశ చట్టాలకు అనుగుణంగా పరిపాలించబడతాయి. ఈ నిబంధనలకు సంబంధించిన అన్ని వివాదాలు ప్రత్యేకంగా భారతదేశ చట్టాలచే నిర్వహించబడతాయి మరియు భారతదేశంలో తీర్పు ఇవ్వబడతాయి. గుర్గావ్ జిల్లా కోర్టు మొదటి ఉదాహరణగా కోర్టుగా ఉంటుంది.

 

 

25. ఫోర్స్ మజురే

ట్రూబ్యాలెన్స్ అప్లికేషన్, సర్వీసెస్ లేదా దేవుని చర్య, యుద్ధం, వ్యాధి, విప్లవం, అల్లర్లు, పౌర కల్లోలం, సమ్మె, లాకౌట్, వరద, అగ్నిప్రమాదం వల్ల సంభవించిన ఏ భాగమైనా అందుబాటులో లేకపోవడం, ఏదైనా పబ్లిక్ యుటిలిటీ వైఫల్యం, మానవ నిర్మిత విపత్తు, మౌలిక సదుపాయాల వైఫల్యం లేదా బ్యాలెన్స్ హీరో నియంత్రణకు మించిన ఇతర కారణాలకు బ్యాలెన్స్ హీరో ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

 

 

26. తీవ్రత

ఈ నిబంధనల్లో ఏవైనా నిబంధనలు చెల్లనివి, శూన్యమైనవి లేదా అమలు చేయలేని ఏ కారణం చేతనైనా పరిగణించబడితే, నిబంధనల యొక్క ఆ భాగం విడదీయదగినదిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు నిబంధనల యొక్క మిగిలిన నిబంధనల చెల్లుబాటు మరియు అమలు సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేయదు.

 

 

27. మొత్తం ఒప్పందం

ఈ నిబంధనలు బ్యాలెన్స్ హీరో మరియు మీ మధ్య ఉన్న మొత్తం ఒప్పందాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ విషయానికి సంబంధించిన పార్టీల మధ్య అన్ని ముందస్తు అవగాహనలను ఈ నిబంధనలు అధిగమిస్తాయి. ఒప్పందం యొక్క ఏ పదం మాఫీగా పరిగణించబడదు మరియు అటువంటి మినహాయింపు లేదా సమ్మతి వ్రాతపూర్వకంగా పార్టీ మాఫీ చేసినట్లు లేదా అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నట్లు సంతకం చేయకపోతే మినహాయింపు లేదు.

 

 

28. సంచిత హక్కులు

ఈ ఒప్పందం ప్రకారం పార్టీల యొక్క అన్ని పరిష్కారాలు ఇక్కడ అందించబడినవి లేదా శాసనం, పౌర చట్టం, సాధారణ చట్టం, కస్టమ్ లేదా వాణిజ్య వినియోగం ద్వారా ఇవ్వబడినవి, సంచితమైనవి మరియు ప్రత్యామ్నాయం కాదు మరియు వరుసగా లేదా ఏకకాలంలో అమలు చేయబడతాయి.

 

 

29. గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్

ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000 మరియు అక్కడ చేసిన నిబంధనల ప్రకారం, గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్ పేరు మరియు సంప్రదింపు వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి

పేరు తన్వి అరోరా

ఈ-మెయిల్ అడ్రెస్ terms@Balancehero.com

bottom of page